ACTE NECESARE

 • Copie carte de identitate reprezentant(i) legal(i) si asociati/ actionari firma;
 • Bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
 • Bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (pentru cereri completate in perioada iulie-februarie);
 • Ultima balanta lunara;
 • Copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;
 • Copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Copie statut sau act constitutiv;
 • Decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul);
 • Copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA;
 • Acord de verificare CRC.
 • Copie carte de identitate reprezentant(i) legal(i) si asociati/ actionari firma;
 • Bilanturi anuale cu anexe prevazute de lege la decembrie si balantele de verificare aferente, pe ultimii 2 ani;
 • Bilant si anexe prevazute de lege la 30 iunie anul curent precum si balanta de verificare aferenta (pentru cereri completate in perioada iulie-februarie);
 • Ultima balanta lunara;
 • Copie certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;
 • Copie certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Copie statut sau act constitutiv;
 • Decizia consiliul de administratie/ hotarare AGA (daca este cazul) cu specificarea persoanei autorizate sa semneze in numele firmei (daca este cazul);
 • Copie permis de conducere sau pasaport (orice act semnat in fata unui notar) pentru persoana care va semna contractul de leasing si pentru persoana/ persoanele care au semnat decizia consiliului de administratie/ hotararea AGA;
 • Acord de verificare CRC.
 • declaratia de impunere finala pe ultimul an emisa de administratia financiara sau declaratia de venit realizat;
 • declaratia de impunere anticipata pentru anul urmator;
 • copie CI/ CI;
 • specimen de semnatura titular (copie pasaport, permis de conducere etc.);
 • orice acte care dovedesc existenta altor venituri;
 • copie certificat de inregistrare;
 • copie dupa autorizatia de functionare;
 • copie a registrului de incasari si plati pe ultimele 3 luni;
 • acord de verificare a CRC pentru PFA si pentru persoana fizica detinatoare;
 • certificat producator agricol
 • adeverinta – registru agricol
 • acte privind terenul lucrat
 • acte teren
 • tabel nominal suprafata teren
 • certfificat fiscal
 • copie BI sau CI
 • extras de cont ( contul IBAN- titularul creditului)